EOT Konsult AB

Vi är ett serviceföretag inom elbranchen som funnits sedan 1993.

Vi har fullständig behörighet upp till 400kV.

Vår huvudsakliga sysselsättning är att hjälpa industrin med avhjälpande och förebyggande elunderhåll, lägga upp elunderhållsrutiner och -instruktioner, upprätta eldokumentation, utföra mindre ombyggnader och förbättringar.

Vi tror att vi har god renomé (annars har vi knappast fått komma tillbaka) hos våra kunder som är bland annat Forsmarks Kraftgrupp, Stora Cell och ABB. vi har givetvis även ”små” kunder, hos oss har storleken ingen betydelse.